Home / 影視 / 動畫 / 中國《奧特曼》唔怕死出續集 剖析超人海外版權爭議

中國《奧特曼》唔怕死出續集 剖析超人海外版權爭議

唔知大家仲記唔記得中國喺 2017 年出過一套超人動畫電影《鋼鐵飛龍:再見奧特曼》,當時已經引起極大嘅爭議,日本嘅圓谷製作直斥中國藍弧動畫侵權,而中方公司就表示自己已經購入超人嘅海外版權。

估唔到侵權風波未正式解決,藍弧動畫已經喺早兩日日( 1 月 18 日)推出續集《鋼鐵飛龍之奧特曼崛起》,圓谷製作表示會追究到底!雖然中國貴為抄考大國,但點解今次會咁理直氣壯話自己有版權,而日本方面又死都話冇授權,爭議嘅關鍵就係《 1976 合同》。

日本的電視台都有報道今次事件

要講咩係《 1976 合同》,我哋就要返去 70 時代。話說,圓谷製作嘅創辦人圓谷英二喺 1970 年 1 月離世,佢個大仔圓谷一就接咗手,三年之後就交咗俾細佬圓谷皐。可惜細佬就唔爭氣,搞到圓谷製作以及圓谷企業嘅財政出現問題。好彩當時仲係圓谷嘅員工、有份構思超人嘅泰國商人辛波特出手,一方面幫圓谷搵客,一方面又自己揼錢出嚟投資製作超人相關嘅作品,幫助圓谷企業渡過難關。

辛波特

難關過咗就要諗點還錢喇,圓谷皐喺 1976 年就諗到將超人嘅版權劃分為日本同海外,提出將超人嘅海外版權送俾辛波特作為償還貸款嘅方法。本身辛波特係唔接受,不過喺同年辛波特嘅仔仔 4 歲生日嘅時候,圓谷皐將《猴王大戰七超人》、《超人 ACE 》、《超人吉田》、《超人七號》、《超人 Jack 》、《超人太郎》等 9 部作品嘅海外版權送俾辛波特作為佢仔仔嘅生日快樂,辛波特唯有接受並且簽紙作實,呢份就係《 1976 合同》。

《猴王大戰七超人》

不過成件事嘅爭議就係原來圓谷皐生前係冇公開講過佢有同辛波特借過錢,亦冇提過同辛波特簽過合約將 9 部作品嘅海外版權送咗出去,《 1976 合同》亦都係 1995 年圓谷皐死後幾日由辛波特攞出嚟,所以圓谷企業一直都唔肯承認呢份合同。事隔一年,時任社長圓谷一夫簽咗一份道歉信俾辛波特,不過喺得到《 1976 合同》嘅副本之後,圓谷製作又表示呢份合作涉嫌造假,爭議並未得到完全解決。

圓谷一夫

件事變得複雜嘅原因係辛波特喺 2002 年將旗下超人嘅中國獨家使用權賣咗俾廣州銳視公司,直至上年年底。另外,辛波特喺 2008 年將《 1976 合同》嘅所有版權賣俾 UM Corporation。 UM Corporation 又將《 1976 合同》授權俾香港 TIGA 公司, TIGA 公司又授權俾中國藍弧動畫,引發今次嘅爭議。

《鋼鐵飛龍:再見奧特曼》

事實上《 1976 合同》爭議至今仍然未得到解決,因為日本同泰國法院都有各自嘅判決,日本法院就判圓谷製作敗訴,而泰國法院就裁定辛波特偽造合同,判監 5 年、圓谷勝訴。(其實仲有中國法院嘅判決㗎,不過唔使我講大家都估到結果啦 ww )

Comments

comments

About JY

一個唔識打機但又鍾意獻醜,上至天文下至地理乜都識啲,但又乜都唔熟嘅廢青ww,最緊要玩得開心、大睇得開心!

Check Also

《登月第一人》美版 4K UHD 低音澎湃

《登月第一人》呢套戲從太空人的角度去睇整個登月計畫,拍得頗為寫實而且都幾人性化,並不是一味吹奏美國有幾勁,巴頓覺得係近年幾值得睇的太空人電影。