Home / 吃喝玩樂 / 倉持由香、星名美津紀 推出 VR 寫真集

倉持由香、星名美津紀 推出 VR 寫真集

識睇一定睇 VR,日本兩位人氣寫真女優倉持由香及星名美津紀推出全新的 VR 寫真集。每套售價為 4000日圓,盒內會附送8張名信片以紙盒式 VR 眼鏡。粉絲們只要利用手機配合專用手機程式就可以看到 2位寫真女優的影片。

每輯寫真,都會有3段合共26分鐘的寫真影片,會分早上、黃昏和晚上三個主體。以及15分鐘的製作花絮影片。作為粉絲的當然不能錯過。

Comments

comments

About Andrew

Andrew
自問周身刀 冇張利 (刀劍無眼,請勿試刀) 嘅 廣告業小混混…

Check Also

Game 迷必敗! Sony Playstation 懷舊精品系列

今年是 Playstation …