Home / 樂活態度 / 出遊行樂 / 豐洲市場金槍魚競投下層參觀廊開放 申請準備你要知

豐洲市場金槍魚競投下層參觀廊開放 申請準備你要知

相信好多人都知道日本築地市場金槍魚競投很有特色,能夠早起的朋友都不會錯過去參觀的機會。但隨著築地市場拆卸搬到豐洲市場,參觀金槍魚競投的活動就搬到 2 樓的參觀通道去,氣氛當然沒那麼熱烈。不過由今日開始,豐洲市場的下層參觀廊經已開放,只要抽到參觀券就可以近距離觀看競投。

過去築地時代,參觀者和魚販距離很近,氣氛很好,但也引發衛生問題。
不想申請和抽選的話,仍可以在二樓的參觀者通道觀看競投,不過距離較遠。

過去築地時代,要看金槍魚競投要早上三、四時起床到魚市場門外排隊,每日限 150 人。參觀者和競投的魚販子距離很近,很能感受競投的氣氛,不過就引來衛生的問題。而現在豐洲市場下層參觀廊就與魚販分隔開,不過並不是密封的,所以仍然可以嗅到魚的腥味,聽到魚販的叫賣。

今天開放的下層參觀廊距離近得多(參觀時不能到綠色的地面的)(圖片來源:とよすと)

豐洲市場下層參觀廊的參觀時間是每日早上 5 時 45 分至 6 時 15 分,採用網上登記抽選和電話申請兩種方式報名,由於電話申請限定本地電話,又要在指定日期去拿取參觀券,不適合香港人,所以就只有網上登記抽選一種方法。

豐洲市場金槍魚競投參觀事前抽選網站( 2019 年):按此(頁面最底有英文申請連結)

申請者可帶同最多 4 人同行,申請時要填上姓名、電話、電郵地址、日後用來查看抽選結果的自訂密碼(結果照会用パスワード)、同行者姓名,並選擇三個想去參觀的日子。申請完成後就會顯示一個「受理申請編號(申込受付番号)」。抽選後大家就可以憑受理編號和自訂密碼回到申請網站查看結果。

假如抽中的話,就可以在參觀日早上 5 時半到豐洲市場 7 街區 3 樓的 PR Corner 報到集合,然後就會有人帶到參觀廊去觀看競投過程。

到場登記後會得到一個參觀者證(圖片來源:とよすと)
下層參觀廊比 2 樓參觀通道接近得多(圖片來源:とよすと)
雖然參觀者與魚販分隔,不過因為參觀廊不是密封的,仍可以嗅到魚腥味、清楚聽到叫價的叫聲。(圖片來源:とよすと)

2019 年 3 月份參觀由香港時間 2019 年 2 月 4 日 14 時至 2 月 11 日 22 時 59 分接受申請, 4 月份及以後的申請日期就要 3 月上旬才公布(看來似乎都是每月第一個星期一開始)。想在櫻花盛開或在日皇即位的時候到日本旅遊,又想同時參觀下金槍魚競投(爬得到起身的話),就要留意 3 月初的申請日期公布了。

「有關參觀豐洲市場」網頁:按此

Comments

comments

About 米奇

米奇
個趣派動漫迷、單車迷、眼鏡娘控,近年愛上了CAS音響和自組喇叭,自組喇叭均以魔法少女命名,現在使用的是マミさん的二路分音喇叭。追求在最少電源、最小組合和最少單元下的最佳音色。

Check Also

止蝕!?曼谷 Marvel 體驗館開業不足一年宣布結業

喺上年 6 月底先開幕、東南亞第一個 Marvel 體驗館「 The Marvel Experience Thailand 」喺 1 月 21 日宣佈將於 1 月 29 日後停止營運,有 3 月 31 日到期門票嘅顧客可以喺 29 號前去,或者喺 1 月 30 日至 3 月 31 日期間進行退票。究竟喺 Marvel 熱潮咁旺嘅情況底下,點解呢個體驗館只係短短 7 個月就摺得呢?