Home / Tag Archives: 影藝戲院

Tag Archives: 影藝戲院

影藝再次重生!?九龍城廣場現影藝戲院圍板!

最近有讀者發現九龍城廣場一樓有半層已經圍咗圍板,寫住「 CINEART 影藝戲院 COMING SOON 」,呢個位置正正係九龍城廣場翻新前戲院嘅位置,而家先圍圍板,相信最快都下年年中先會開業。

Read More »